Tjänster

 

Hemtjänst

 

Hemtjänstteamet tillhandahåller den hjälp som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Du kan få hjälp med inköp av dagligvaror, klädvård och städning av hemmet. Omvårdnad kan handla om hjälp i vardagssituationer som måltider, av- och påklädning, personlig hygien, promenader, hjälp att komma till läkare, tandläkare, fotvård eller annat.

 

Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet.

 

Helanders Hemtjänstteam är godkänd av Falkenbergs Kommun och valbar utförare av hemtjänst.

För att välja oss som din utförare kontakta din handläggare, eller klicka här!

 

Om du redan är beviljad hemtjänst men vill byta hemtjänstutförare pratar du med din handläggare eller fyller i den här blanketten..

 

 

 

 

Tilläggstjänster

 

För dig som vill ha mer hjälp utöver ditt biståndsbeslut erbjuder vi tilläggstjänster

En del önskemål täcks ibland inte in i de beviljade hemtjänstinsatserna från kommunen. Du har därför möjlighet att köpa till de tjänster som efterfrågas som hushållsnära tjänster. Många har möjlighet att få RUT-avdrag som motsvarar halva arbetskostnaden.

 

 

Vi erbjuder:

 

  • Hemstäd, enstaka tillfällen eller abonnemang.
  • Storstädning
  • Fönsterputsning
  • Ledsagning

 

 

 

Läs mer om vad som ingår i Hemstäd/Veckostäd HÄR!

 

 

 

 

Priser:

Pris från 400 kronor ,alla priser är inklusive moms.Ring för mer information!

Framkörningsavgift tillkommer utanför Falkenbergs Tätort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag!